БЛОГ 

„Сакам да размислам“

Една од најфрустрирачките ситуации во процесот на продажба е откако ќе ја направите вашата „квалификувана понуда“* со перфектна презентација на сите карактеристики на вашиот производ/услуга и бенефитите кои клиентот ги има од истите, кога ќе го слушнете болното „Сакам да размислам.“!

personal
ФОРМУЛА ЗА УСПЕХ

Во еден од своите тренинг модули, Зиг Зиглар има глава со наслов „Зошто Успехот е Процес, а Неуспехот Настан?!“. Не ни помислувам на овие страници да полемизирам со големиот мотивациски гуру.

Training
„Скапо е…“

Неискусните луѓе кои работат продажба се блокираат пред бариерата „Скапо е …“ дури и кога имаат свест дека „слабоста“ на производот заради (по)високата цена одбивање на понудата.