Анализа на ситуација и Донесување ОДЛУКИ

Наменета за:

Структурата е предмет на фино прилагодување на потребите на клиентот, односно на учесниците на тренингот.

Во зависност од утврденото (низ интервјуа со дел од учесниците и менаџментот на клиентот) се одземаат или додаваат делови од структурата (вежби, видео клипови и тестови).

Содржина

 1. Дефиниција на проблемот/ситуацијата
 • 5 WHY’s
 • Cause & Effect Analysis
 • CATWOE
 1. Идентификација на околината на проблемот
 • SWOT
 • PEST
 • Porter’s Five Forces
 • Flow Charts

 

 1. Генерирање можни решенија
 • Brainstroming
 • Reverse Brainstroming
 • SCAMPER
 • TRIZ

 

 1. Анализа на ризик, претпоставки и влијанија
 • Анализа на ризик
 • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
 • The Ladder of Inference

 

 1. Селекција на решени(е)ја
 • Cash Flow Forecasting
 • Cost/Benefit Analysis
 • Grid Analysis
 • Six Thinking Hats

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани