Асертивна Комуникација

Наменета за:

За секој оној кој сака да постигне подлабока и поефективна социјална интеграција во БИЛО КОЈА социјална средина: семејство, соседство, клубови, здруженија, работни места, … како и за секој оној кој има потреба да ја подигне својата САМОДОВЕРБА на повисоко ниво.
Секундарен бенефит – повисоко ниво на ефективна комуникација.

Цели:

 • Слободно да ги изразат своите емоции и мислења
 • Непречено да ги побараат и уживаат своите природни права
 • Да ги одбранат своите ставови пред непринципиелни напади

И сето тоа преку:

 • Интегритет
 • Чесност
 • Респект кон другите

Содржина

Извод од теоретскиот дел:

 • Што е Асертивност
  • Кон кого треба да се биде Асертивен?
  • Кога/во која ситуација треба да се биде Асертивен?
 • Три типични модела на однесување:
  • Агресивен
   • Зошто се луѓето агресивни?
  • Покорен
   • Зошто се луѓето покорни?
  • Асертивен
   • Предуслови и принципи на Асертивноста
  • Права и одговорности
   • Базични права
   • Врската помеѓу правата и одговорностите
  • Справување со критика
   • Како да се побара критиката да биде конструктивна
   • Како конструктивно да критикуваме а да не повредуваме
  • Комуникација
   • Комуникациски круг
   • Фактори кои влијаат на ефективноста на комуникацијата
   • Комуникациски стилови
    • Како да се прилагодиме на било чиј комуникациски стил?
    • Како да се оствари хармонија во комуникацијата?
   • Како да се заложиме за своите права без загрозување на туѓите?
   • Како да се каже НЕ

 

Извод од вежбите:

 • Која е мојата типична реакција на конфликт?
 • Како да се изрази и да се насочи другата страна кон посакуваниот исход за нас?
 • Кој е мојот комуникациски стил?

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани