В2В Продажба

Наменета за:

 • Продажни агенти
 • Супервизори на продажба
 • Раководители на продажба
 • Посредници во продажба

Цели:

 • Подобрување на ефективноста во продажбата на бизнис сектор преку:
  • Стекнување јасен увид во психолошките фактори на влијание на одлуката за купување или одбивање
  • Развивање на способност за ефикасна артикулација на карактеристиките на своето портфолио како и на користа со која се стекнува клиентот по одлуката за купување
  • Развивање на чувство да се препознава „јазикот на потребите“ на клиентите
  • Ефективно квалификување и менаџирање на продажниот процес
  • Разбирање и имплементација на пост-продажните активности како моќна алатка за креирање на лојални клиенти

Содржина

 • Вовед  и цели
 • Профил на успешен комерцијален агент
  • Комуникација – Основа на секој деловен процес
   • Комуникацијата во продажбата
   • Создавање на прв позитивен впечаток
   • Вербална, паравербална и невербална комуникација
  • Градење на доверба и рапорт со клиентите
  • Креирање на заедничка платформа-точка на гледиште
  • Продавачот како Консултант
 • Prospecting – пронаоѓање на нови клиенти
 • КвалификувањеSales Pipeline
  • селекција,
  • организација на времето
 • Анализа на потреби
  • Прашални техники за откривање на клиентските
   • потреби,
   • мотиви и
   • приоритети
  • Карактеристика vs. Бенефит
  • Видови прашања и нивна намена во процесот на продажба
  • Активно слушање
   • Елементи на ефективно слушање и разбирање
  • Идентификување на сигнали за спремност за купување
   • Вербални
   • Невербални
   • Вежба – Говор на телото
  • Разбирање и справување со приговори и бариери во продажбата
   • Справување со типични одбивања и изговори – разработени сценарија и техники за надминување на бариерите
  • Затворање на продажба
   • Техники за заокружување на продажниот процес
   • Cross & Up Sales
  • Затворање на тренингот – Прашања и Одговори, завршни забелешки и евалуација на тренингот

Информации за обуката:

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани