В2С Продажба

Наменета за:

 • Продажни агенти во малопродажни објекти
 • Супервизори на продажба
 • Раководители на продажба
 • Раководители на смени

Цели:

 • Подобрување на ефективноста во продажбата на физичко лица преку:
  • Стекнување јасен увид во психолошките фактори на влијание на одлуката за купување или одбивање
  • Развивање на способност за ефикасна артикулација на карактеристиките на своето портфолио како и на користа со која се стекнува клиентот по одлуката за купување
  • Развивање на чувство да се препознава „јазикот на потребите“ на клиентите

Содржина

 • Вовед
  • Тренинг за продажни вештини – Зошто?
  • Нова дефиниција на продажбата
 • Психологија и принципи на Продажбата во Малопродажбата
  • Што бара Купувачот?
  • Која е денешната улога на Продажниот Агент?
 • B2C vs. B2B
  • Хендикепи и предности
 • Креирање на иницијален поволен впечаток
  • Комуникација – основа на ефективниот контакт со Купувачот
   • Комуникациски циклус
   • Фактори кои влијаат на комуникацијата
   • Вербална и невербална комуникација
   • Креирање на Рапорт со Купувачот
   • Комуникација во специфични околности
    • Жал ми е што чекавте толку долго
    • Немојте да заборавите
    • Не ме разбирате
   • Анализа на потребите на Купувачот
    • Модерен тип на купувач
    • Прашални техники за одредување на:
     • Потребите
     • Мотивите и
     • Приоритетите на Купувачот
    • SPIN selling
    • Активно слушање
    • Типови на прашања
     • Отворени
     • Затворени
     • Алтернативни
     • Прашања за наведување
     • Реторички прашања
    • Карактеристики на производот vs. Корист (Feature vs. Benefit)
     • Креирање на интерес
      • Карактеристика + Корист + Прашање
       • Примери од пракса
       • Вежба
      • Идентификација на подготвеност на Купувачот да купи
       • Вежба – Невербална Комуникација
      • Надминување бариери во Продажбата во различни ситуации:
       • Сакам да размислам…
       • Сакам да проверам на други места …
       • Скапо е…
       • Секогаш купувам кај ….
       • Само разгледувам…
      • Затворање на продажбата
       • Cross-selling
       • Up-selling
      • Заклучок – Профил на успешен Продажен Агент

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани