Емоционална интелигенција

Наменета за:

 • Раководители на организации и организациони целини
  • Тимови/Одделенија/Сектори
  • Проектни групи

Цели:

 • Препознавање на бенефитите од развивањето на EQ
 • Дефинирање и потекло на EQ компетенции
 • Идентификација на сопствените сили и ограничувања низ призмата на EQ
 • Развој на сопствена стратегија за развој

Содржина

 • EQ во денешните работни средини
  • EQ како доминантна вештина во бизнисот денес
  • Врската помеѓу EQ и учинокот
  • Клучни компетенции кај EQ
 • Разбирање на емоциите и подигнување на сопствената енергија и сила
  • Самосвест
   • Последици од ниска самосвест
   • Разбирање на сопствените емоции
  • Грижа, лутина, страв – како да се надминат
  • Проблемот со „бегање од проблемите“
 • Емоционално интелигентна работна средина
  • EQ како средство за мотивација
  • Како да се моделира и охрабрува интелигентна работна средина
  • Соочување со вообичаени ограничувачки емоции во работна средина
 • Емоционално интелигентна комуникација
  • Rapport
   • Индивидуален rapport
   • Rapport со група
  • Невербални сигнали за неизразени емоции
  • Како да се комуницираат чувства без последици
  • Приближување на различни комуникациски стилови
 • Ефективно справување со конфликти
  • Разбирање на конфликтот
  • Вештини за решавање на конфликтите
   • Win/Win пристап
   • Креативен одговор
   • Емпатија
   • Соодветна асертивност
   • Кооперативна моќ
   • Создавање/откривање опции
   • Преговарање
   • Медијација
   • Проширување на перспективите
  • Self-management совети за подигање на ефективноста
   • Само-посматрање Α & Ω на мудроста
   • Разлика помеѓу личен потенцијал и личен учинок

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани