Контрола на Стрес (Stress Management)

Наменета за:

 • Секој член на било која социјална средина кој делува под влијание на времето како ограничен ресурс или друг вид на притисоци кои предизвикуваат или можат да предизвикаат хроничен стрес

Цели:

 • Разбирање на стресот како модерно зло и фактот дека не е секој стрес лош стрес
 • Идентификација на вообичаените причинители за стресот
 • Препознавање на симптомите на стресот
 • Откривање на корисни алатки и техники за ставање на стресот под контрола

Содржина

 • Дефиниција на стресот
  • Акутен vs. Хроничен стрес
 • Причинители за стресот
  • На работно место
  • Лични причинители
 • Симптоми на стресот
 • Мерење на стресот
 • Мерки за справување со стресот

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани