Менаџмент за млади менаџери

Содржина

 • Модул 1 – Менаџер за прв пат
 • Почеток
 • Верба и самодоверба
 • Замките на менаџерската функција
 • Соработка со претпоставените
 • Сопствен менаџерски стил
 • Градење тимски дух
 • Модул 2 – Новите Предизвици
  • Соработка со подредените
  • Интервјуирање и Вработување
  • Тренирање на вработените
  • Справување со промените и отпорите кон промените
  • Дисциплина
  • Отпуштање
  • Правна регулатива
 • Модул 3 – Градење на односи
  • Транспарентност и/или дискреција
  • Човекот како ресурс во компанијата
  • Лојалност
  • Мотивација
  • Генерациски разлики
 • Модул 4 – Администрација
  • Описи на работни места
  • Периодични евалуации
  • Системи на наградување
 • Модул 5 – Менаџирање на процеси
  • Писмено комуницирање
  • Делегирање
  • Состаноци
  • Подигање на одговорноста
 • Модул 6 – Баланс
  • Менаџирање на времето
  • Улогата на хуморот
  • Поставување и одржување на сликата за себе
  • Емоционална Интелигенција
  • Справување со стресот
  • Рамнотежа помеѓу личните и професионалните обврски

Информации за обуката:

 Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани