Мотивација на работно место

Наменета за:

 • Менаџери-раководители на било кое хиерархиско ниво
 • Претприемачи
 • Сопственици на мали и средни бизниси
 • Проектни менаџери
 • Лидери на групи
 • Млади менаџери

Цели:

 • Демистификација на мотивацијата во социјалните и работни средини
 • Откривање на факторите на мотивација
 • Идентификација на зоните на поклопување на теоријата и праксата
 • Препознавање на мотивацијата како фактор на успехот во водењето организација во модерно време

Содржина

 • Вовед
  • Серија на уводни информации и вежби кои ставаат рамка на целокупната материја
 • Митови за Мотивацијата на вработените
 • Мотивација во работната средина
  • Теории за мотивацијата
  • Мотивациски фактори
  • Наградување на вработените
 • Performance Мanagement
  • Поставување Цели
  • Супервизија и feedback
  • Периодични евалуации
  • Надминување на проблеми со учинокот
  • Отпушање
 • Лидерството како фактор на Мотивација
  • Мотивација која извира од:
   • Корпоративната култура
   • Корпоративните стандарди
   • Корпоративните:
    • Визија
    • Мисија
    • Вредности
   • Организација од 21. Век
    • Корпорациска еволуција
     • Организацијата како жив организам
     • Мотивацијата на вработените во 21. век
    • Дијагностички алатки и алатки за корпорациска трансформација
    • Лидерство во 21. век
     • Лидерска свест на 21. век
     • Новиот лидер
    • Градење и одржување на долговечна организација
     • Карактеристики на долговечна организација
      • Подготовка
      • Имплементација
     • Принципите на успешната организација во 21. век
      • Менаџирање на човечкиот фактор
      • Пигмалион ефект

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани