Организациски вештини

Наменета за:

 • Менаџери-раководители на ниско до средно хиерархиско ниво
 • Претприемачи
 • Сопственици на мали и средни бизниси
 • Проектни менаџери
 • Лидери на групи
 • Млади менаџери

Цели:

 • Запознавање со основите на менаџментот
 • Препознавање на транзициски точки во менаџментот
 • Идентификација на потребни знаења, вештини и компетенции за модерниот менаџер
 • Увид во расположливите ресурси – алатки и техники за справување со секојдневните предизвици
 • Профилирање на успешен менаџер

Содржина

 • Вовед
  • Од Менаџмент кон Self-management
  • Што е менаџмент
  • Профил на успешен менаџер
 • Основи на менаџментот
  • Планирање
  • Организација
  • Водење
  • Контрола
  • Постигнување (резултати)
   • Барањата на современиот менаџмент
  • Комуникација
   • IQ
   • EQ
   • SQ
   • CQ – CQ – CQ
   • Комуникациски вештини
   • Активно слушање
   • Прашални техники
  • Планирање
   • Приоритети
  • Организација
   • Време
   • Целна ориентација
    • Успех и ризик
   • Решавање на проблеми
    • Помошни алатки и техники
   • Водење
    • Компетенции и Делегирање
    • Мотивација
    • Пигмалион ефект
   • Завршен модул – Профил на успешен менаџер

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани