Продажни Техники и Вештини

Наменета за:

 • Продажни агенти
 • Супервизори на продажба
 • Раководители на продажба
 • Посредници во продажба

Цели:

 • Подобрување на ефективноста во продажбата преку:
  • Стекнување јасен увид во психолошките фактори на влијание на одлуката за купување или одбивање
  • Развивање на способност за ефикасна артикулација на карактеристиките на своето портфолио како и на користа со која се стекнува клиентот по одлуката за купување
  • Развивање на чувство да се препознава „јазикот на потребите“ на клиентите
  • Ефективно квалификување и менаџирање на продажниот процес
  • Разбирање и имплементација на пост-продажните активности како моќна алатка за креирање на лојални клиенти

Содржина

 • Вовед – почетни забелешки и информации
 • Prospecting – Наоѓање на нови клиенти
  • 10 Prospecting методи
 • Квалификување
  • Квалификување – дефиниција
  • Критериуми за Квалификување – Мерки за донесување на одлуки за Квалификување
  • Квалификување/Вклучување – Одлука за инвестиција на време
  • Квалификување/Исклучување (Дисквалификување) – Одлука за истапување од продажниот процес
  • Пет полиња за Квалификување
 • Анализа на потреби – Прашални Техники
  • Откривање на клиентските:
   • Потреби
   • Мотиви
   • Приоритети
  • SPIN Selling® модел
  • Прерамување – Претворање на негативното во позитивно
  • Видови на прашања
 • Презентација
  • Корист vs. Карактеристика модели
  • Структурирана Презентација – Модел:
   • ADAPT
   • AIDA
   • SELL
  • Надминување на приговори и бариери во Продажбата
   • „Не сега…“
   • „Немам време…“
   • „Немаме буџет…“
   • „Скапо е…“
   • „Јавете се за х време…“
   • „Набавувам од конкуренција…“
   • „Не одлучувам јас за ова…“
   • „…“
  • Склучување (Затворање) на Продажбата
   • Модели, техники и тактики за заокружување на продажниот процес
  • Заклучоци, Прашања и Одговори, Резиме, Затворање и Евалуација на Тренингот

 

 

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани