Презентациски вештини

Наменета за:

Обуката Презентациски Вештини е наменета за, но не се ограничува на презентери на различни содржини, во различни услови, со различна намена на презентацијата.

Цели:

За време на обуката, учесниците се стекнуваат со клучни информации кои помагаат во осмислувањето и изведбата на успешен презентациски настап со цел:

 • Подобрување на перформансите во презентирањето преку:
  • Стекнување јасен увид во есенцијалните фактори на влијание во презентирањето како процес и настан истовремено (ниедна презентација не е иста како претходната, дури и кога се работи на иста тема и иста содржина)
  • Адекватна употреба на сите видови на комуникација за време на една презентација
  • Воспоставување и одржување на feedback со својот аудиториум
  • Привлекување и одржување на внимание за време на презентација
  • Ефективна контрола на времето
  • Успешно справување со тремата и стресот

Содржина

 1. Ден –
 • Вовед – 09.30 – 11.00
  • Icebraking вежба
   • Пауза 11.00 – 11.15
  • Комуникација – 11.15-12.45
   • Видови комуникација и нивна употреба за време на презентација
   • Фактори кои влијаат на комуникацијата
    • Пауза 12.45 – 13.15
   • Вештини на влијание – 13.15-14.45
    • Што го прави презентерот успешен
    • Остварување рапорт
     • Пауза 14.45 – 15.00
    • Запознавање со својот аудиториум – 15.00-16.30
     • Истражување на својата публика
      • Лидерот на групата и др. влијателни лица
     • Ревизија на денот – Q&A – 16.30 – 16.45

2. Ден –

 • Подготовка на презентацијата – 09.30 – 11.00
  • Формална структура
  • Содржинска структура
  • Визуелна структура
   • Пауза 11.00 – 11.15
  • Ефикасно презентирање – 11.15-12.45
   • Подготовка
   • Изведба
   • Do’s & Don’ts
    • Пауза 12.45 – 13.15
   • Workshop – 13.15-14.45
    • Презентации од учесниците и дискусија
   • Q&A, Ревизија и евалуација на тренингот – 14.45 – 15.00

Забелешка:

 • Врз основа на стекнатите сознанија, за потребите на обуката се креираат вежби кои допираат дел од реалните деловни ситуации во кои се наоѓаат учесниците на обуката (типично за хомогени групи на учесници, кои вообичаено доаѓаат од ист сектор)

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани