Телефонска продажба

Наменета за:

 • Продажни агенти каде што моделот на продажба делумно или целосно е преку телефон
 • Call Center оператори
 • Раководители на сектор за телефонска продажба
 • Посредници во продажба преку телефон

Цели:

 • Подобрување на ефективноста во продажбата преку телефон преку:
  • Идентификација на клучните фактори на ефективна телефонска комуникација
   • Механизми за остварување рапорт
   • Надминување на хендикепите поради отсуството на личен контакт
  • Стекнување јасен увид во психолошките фактори на влијание на одлуката за купување или одбивање
  • Развивање на способност за ефикасна артикулација на карактеристиките на своето портфолио како и на користа со која се стекнува клиентот по одлуката за купување
  • Развивање на чувство да се препознава „јазикот на потребите“ на клиентите

Содржина

 • Вовед – Комуникација – основа на продажниот циклус
  • Комуникациски циклус
  • Кога недостига feedback…
  • Видови на комуникација
  • Хендикепи на телефонската продажба
  • Телефонската продажба како модел
  • Активно слушање – при телефонски контакт/продажба
  • Емоциите при телефонски контакт/продажба
 • Карактеристики и фази на продажен процес
  • Подготовка – планирање
   • Совети за ефективно планирање
  • Отворање – Креирање однос
   • Остварување рапорт
  • Prospecting / Cold Calling
   • Вистинската цел на cold-calling-от
   • Надминување на фрустрацијата од одбивањето
   • Кој ден од неделата е најпродуктивен за cold calling/telesales?
   • Кое време од денот е најпродуктивно за cold calling/telesales?
   • Техники за надминување на бариери, отпори и одбивања
   • 10 најтипични грешки во Cold Calling процесот
  • Анализа на потребите + Претставување на компанијата (причините за моето обраќање) + Презентација (Креирање интерес) = Квалификување на клиентот
   • Откривање на клиентските:
    • Потреби
    • Мотиви
    • Приоритети
   • Прашални техники
    • Типови на прашања и нивна намена
   • Справување со отпори, бариери, пречки, изговори
    • Објективна или субјективна бариера?
    • Надминување на:
     • „Не сум заинтересиран.“
     • „Зафатен сум.“
     • „Веќе користам….“
     • „Сакам да размислам.“
     • „Немаме буџет.“
     • „Ќе ви се јавам и ќе ве информирам (за одлуката).“
     • „Скапо е.“
     • „Не сега….“
     • „Може ли компензација?“
     • „Треба да се консултирам со …“
    • Сигнали за подготвеност за купување
     • Вербални сигнали за подготвеност за купување
    • Затворање на продажбата
     • Процес на Telesales до Затворање
     • Техники за затворање на продажбата преку телефон

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани