Тимски менаџмент

Наменета за:

 • Менаџери-раководители на било кое хиерархиско ниво
 • Претприемачи
 • Сопственици на мали и средни бизниси
 • Проектни менаџери
 • Лидери на групи
 • Млади менаџери

Цели:

 • Разбирање на тимот како социјална средина
 • Освестување на основни и детални тим-менаџмент активности
 • Осознавање на факторите на воспоставување на тимски дух и работна енергија
 • Препознавање на емоционалната интелигенција како основа за ефективен тим
 • Идентификација на факторите на мотивација во тимот
 • Воспоставување на синергија во тимот

Содржина

 • Вовед – Профил на тимски менаџер
  • Верба и Доверба
  • Почит
  • Активно слушање и feedback
  • Тимски дух
 • Основни тим-менаџмент активности
  • Интервјуирање и Селекција
  • Тренинг и обука на тимот
  • Справување со отпор
  • Дисциплина
  • Отпуштање
 • Градење однос со (во) тимот
  • (Транспарентна) Комуникација
  • Лојалност
  • Генерациски, социјални, културни разлики
  • Надминување на проблеми со „тешки“ членови на тимот
  • Справување со конфликти
 • Performance Management
  • Опис на работно место и задачи
  • Периодични Евалуации
  • Плати, награди, казни
 • Унапредување и развој
  • EQ
  • Самодоверба
  • Делегирање (одговорност)
 • Баланс – завршен модул

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани