Управување со време - Time Management

Наменета за:

 • Вработени и членови на работни и социјални средина било кое хиерархиско ниво
 • Претприемачи
 • Сопственици на мали и средни бизниси
 • Студенти
 • Проектни менаџери
 • Лидери на групи
 • Млади менаџери

Цели:

 • Демистификација на итноста и адреналинот како модерна дрога
 • Поттикнување за развој на чувството за приоритети како предуслов за оптимално искористување на времето како ограничен ресурс
 • Идентификација на причините за губењето време
 • Механизми на справување со одолговлекувањето-одложувањето како чести синдроми
 • Осознавање на планирањето како исплатлива инвестиција на време
 • Препознавање на можностите и примена на правилата за делегирање на обврски
 • Прифаќање на едноставни правила за организација на ефективни состаноци

Содржина

 • Вовед
 • Заведени од Итноста
 • Итно vs. Битно
  • Матрица на Приоритети
 • Крадци на Времето
  • Упади и прекинувања
 • Како да се каже „Не“
  • … и да нема повредени
 • Одложување / Одолговлекување
  • Песната на Сирените
 • Делегирање задачи
  • До поголем ефект со помалку работа
 • Работни состаноци
 • Насоки за поефективно искористување на Времето
  • Цели – Правец и Ориентација
 • Завршни размисли и забелешки

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани