Услуги

Услуги кои што ги нуди АКВИЛА

#
ОБУКИ ЗА ИНДИВИДУИ

Отворени обуки на специфична теми кои се барани или потребни за индивидуите

#
ОБУКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ

Обуки за организации приспособени за нивните потреби

#
КОНСАЛТИНГ

Начини на подобрување на учинокот и благосостојбата на организациите