Бизнис текстови

09 May: „Сакам да размислам“

Една од најфрустрирачките ситуации во процесот на продажба е откако ќе ја направите вашата „квалификувана понуда“* со перфектна презентација на сите карактеристики на вашиот производ/услуга и бенефитите кои клиентот ги има од истите, кога ќе го слушнете болното „Сакам да размислам.“!